• slajdy
  • slide2
  • slide3
  • slajd4

Niezależność na telefon

Projekt skierowany do pełnoletnich mieszkańców Poznania z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Do końca 2018 roku prowadzimy pilotaż bezpłatnych usług asystentów, które można zamawiać telefonicznie za pośrednictwem Biura Poznań Kontakt (tel. 61 646 33 44, czynny w dni robocze od 7.30. do 20.00.). Asystenci pracują codziennie (z wyjątkiem świąt) od 7.00. do 21.00. Asystenci mogą udzielić wsparcia w następujących czynnościach:

1. pomoc w przygotowaniu się do wyjścia, wyjściu, powrocie oraz dojazdach środkami komunikacji publicznej do: miejsca zamieszkania, pracy, nauki, rehabilitacji, placówek medycznych, miejsc realizacji kursów i szkoleń zawodowych oraz urzędów;

2. pomoc w przygotowaniu się do wyjścia, wyjściu, powrocie oraz dojazdach środkami komunikacji publicznej do innych, określonych przez klienta miejsc, w szczególności miejsc, do których dotarcie służy utrzymaniu aktywności społecznej, zawodowej, rodzinnej, religijnej, towarzyskiej i kulturalnej oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego;

3. pomoc w zakupach i korzystaniu z punktów usługowych, przy czynnym uczestnictwie klienta;

4. pomoc w utrzymywaniu w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek, balkonik, podnośnik, kule, elektryczna szczoteczka do zębów, elektryczna golarka , wymiana żarówki etc.);

5. wsparcie w wykonywaniu innych czynności wymagających sprawności fizycznej, a nie wchodzących w zakres usług opiekuńczych ani specjalistycznych usług opiekuńczych (np. pakowaniu bagażu, pakowaniu podarunków, pielęgnacji mogił);

6. wsparcie w pokonywaniu barier architektonicznych poza miejscem zamieszkania klienta;

7. pomoc w podróży środkami komunikacji publicznej pomiędzy wybranymi przez klienta punktami, w tym odbiór klienta z dworca lub lotniska i pomoc w dotarciu w wybrane miejsce – usługa realizowana na terenie miejscowości wymienionych w ;

8. pomoc w przemieszczaniu się po terenie dworca lub lotniska do momentu pojawienia się specjalistycznego personelu dworca/lotniska, odpowiedzialnego za dalszą pomoc klientowi;

9. pomoc w dowiezieniu i odbiorze środkami komunikacji klienta, z i do wybranych punktów, osób poniżej 13 roku życia i osób zależnych, znajdujących się pod faktyczną opieką klienta, przy czynnym uczestnictwie klienta;

10. pomoc w udziale w wyborach;

11. pomoc osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty - udział asystenta w treningach i zajęciach sportowych, możliwy jest tylko po uzgodnieniu z trenerem/instruktorem;

12. pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, koncert, itp.;

13. pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z placówek sportu i rekreacji: pływalnia, stadion, park itp.;

14. pomoc i towarzyszenie podczas załatwiania spraw urzędowych;

15. pomoc w transporcie zwierząt domowych znajdujących się pod faktyczną opieką klienta z i do weterynarza;

16. pomoc techniczna w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego, czy komputerowego;

17. podstawowa pomoc merytoryczna w redagowaniu i rozumieniu treści pism i innych dokumentów urzędowych osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz osobom z dysfunkcją słuchu;

18. czytanie prasy, książek lub korespondencji osobom niezdolnym do samodzielnego czytania.

 

W ramach projektu nie realizujemy usług opiekuńczych ani specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej. Usługi są dostępne dla osób rozliczających PIT w Poznaniu. Przed zamówieniem usługi prosimy zapoznać się z regulaminem projektu dostępnym na stronach internetowych FAIB i biura Poznań Kontakt.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Miasta Poznania.

Regulamin - łatwy do czytania

Regulamin

Oświadczenie beneficjenta

niezależność na telefon 2 logo

 

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux