• slajdy
  • slide2
  • slide3
  • slajd4

O nas

Fundacja Akceleracji I Inkubacji Biznesu powstała w Poznaniu w 2012 roku z inicjatywy osób związanych z branżą IT oraz Uniwersytetem Ekonomicznym. W pierwszych latach działalności działalność FAIB koncentrowała się na wsparciu młodych przedsiębiorców. Zrealizowaliśmy m.in. projekt pn. ,, Implementacja zaawansowanego systemu B2B do obsługi wirtualnego biura’’, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 ,, Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B’’ (2012-2013). W 2016 roku, mając na uwadze wzrastające znaczenie sektora ekonomii społecznej, krytyczną refleksję nad dotychczas oferowanymi w Polsce metodami aktywizacji społeczno – zawodowej osób doświadczających wykluczenia społecznego  oraz profil zawodowy kadry, która podjęła współpracę z FAIB, zmodyfikowaliśmy nasz profil działalności.

Obecnie skupiamy się na działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób wchodzących na rynek pracy, młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, cudzoziemców, osób niepełnosprawnych oraz osób w trudnej sytuacji życiowej, a także promocji zatrudnienia tych osób. Konsekwentnie wspieramy m.in. osoby niepełnosprawne fizycznie i sensorycznie w podejmowaniu zgodnej z własnymi kompetencjami i wartościami pracy na otwartym rynku. We wrześniu 2016 roku utworzyliśmy przedsiębiorstwo społeczne specjalizujące się w obsłudze informatycznej klientów biznesowych. Pracują w nim wykwalifikowani specjaliści, którzy dotąd, z uwagi na ograniczenia sprawności, czy oczekiwanie na prawo pobytu w Polsce, nie mogli odnaleźć się na rynku pracy.

Realizujemy także projekty społeczne, finansowane ze źródeł publicznych, o których więcej mogą Państwo przeczytać w zakładce Projekty. Wykorzystujemy innowacyjne metody pracy z Klientami, takie jak coaching, development center i doradztwo wzajemne.

Jesteśmy:

Fantastyczni

Aktywni

Innowacyjni

Bezkompromisowi (w przeciwdziałaniu dyskryminacji na rynku pracy)

Zapraszamy do współpracy!

 

Projekty

 

                              paw.png   grajmy.png

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux