• slajdy
  • slide2
  • slide3
  • slajd4

Strefa Rozwoju – innowacyjny model zdobywania kompetencji potrzebnych na rynku pracy

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa). Partnerzy: brytyjską organizacja One Terrene International, Centrum Inicjatyw Społecznych SILS oraz firma Projekt HR Aleksandra Skraburska. Okres realizacji: 06.01.2017 – 31.05.2020.

Projekt powstał w odpowiedzi na zdiagnozowaną potrzebę usprawnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a placówkami edukacyjnymi, zwłaszcza szkołami zawodowymi. W ramach projektu wypracowany zostanie innowacyjny model kształcenia uczniów w zakresie kompetencji miękkich, takich jak: efektywność, kreatywność, asertywność, organizacja czasu pracy oraz współpraca w zespole. Są to umiejętności zazwyczaj niedoceniane przez pracodawców, a jednocześnie kluczowe dla pracownika bez względu na zawód wykonywany, czy stanowisko pracy. Model jest wypracowywany przez zespół roboczy w skład którego wchodzą: nauczyciele, przedstawiciele pracodawców oraz doradcy zawodowi. Model zostanie przetestowany w co najmniej 15 szkołach, a wdrożony w minimum 50 szkołach. W ramach projektu powstaną także: nowoczesny portal internetowy z opisami zawodów oraz funkcjonować będzie laboratorium pracy (Development Centre).

Wartość Projektu: 686 507,50  zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 647 307,92 zł

 

Formularz rekrutacyjny

Ogłoszenia

Harmonogram

 

 

__________________________________________________________________________________

LOGO WIEDZA I ROZWOJ

ZNAK UNNI

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux