• slajdy
  • slide2
  • slide3
  • slajd4

Zintegrowani Niepełnosprawni

ZINTEGROWANI NIEPEŁNOSPRAWNI

Integracja społeczno – zawodowa 50 niepełnosprawnych mieszkańców MOF Olsztyna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

RPWM.11.01.02-28-0004/18 

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego lata 2014 2020
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Okres realizacji projektu: 01. 0 3.2019- 30.09.2020

 

Zapraszamy:

  • Osoby w wieku 18 - 64 lata , zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego ze względu na niepełnosprawność
  • Zamieszkujące teren MOF Olsztyna (gmina Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda oraz Miasto Olsztyn)
  • Bierne zawodowo lub bezrobotne
  • Osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety


Oferujemy wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy, coacha, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pomoc w orientacji na rynku pracy

Tel: 537 961 466
Biuro projektu: ul Bałtycka 27 Olsztyn

 

Dokumenty do pobrania

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o korzystaniu z pomocy OPS oraz PO PŻ

Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin

Plakat

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux