• slajdy
  • slide2
  • slide3
  • slajd4

Ubogi? Wykluczony? To nie ja!

Ubogi? Wykluczony? To nie ja! - program integracji społeczno-zawodowej 30 mieszkańców województwa dolnośląskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; nr RPDS.09.01.01-02-0019/18

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020., Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne

Całkowita wartość projektu: 605 784,37 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE 575 495,15 zł

Celem projektu jest przywrócenie zdolności mieszkańców woj. dolnośląskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do udziału w życiu społeczno-zawodowym w okresie 01.01.2020 - 28.02.2021.

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

  1. Opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
  2. Poradnictwa psychologicznego
  3. Poradnictwa zawodowego
  4. Pośrednictwa pracy
  5. Certyfikowanych szkoleń zawodowych
  6. Zatrudnienia subsydiowanego
  7. Zatrudnienia wspomaganego

SZCZEGÓŁY I REKRUTACJA DO PROJEKTU:
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
Biuro Projektu: ul. Plac Solidarności 1/3/5 pok. 326, 53-661 Wrocław
Tel. 884 206 562
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram realizacji wsparcia

Regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Zał. nr 1 do regulaminu zwrotu kosztów dojazdu - Wniosek o zwrot kosztów

Zał. nr 2 do reg. zwrotu kosztów dojazdy - Oświadczenie przewoźnika

Zał. nr 1 do reg. projektu - Formularz zgłoszeniowy KU

Oświadczenie dla os. bezrobotnych - niezarejestrowanych w PUP

Karta oceny kandydata do projektu KU

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Oświadczenie REKRUTERA

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux