• slajdy
  • slide2
  • slide3
  • slajd4

Podkręć motywację, wypróbuj pracę!

Projekt realizowany w ramach realizacji zadań publicznych, finansowanych ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy: Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych OPUS oraz Fundacja „Tyflologika”. Okres realizacji: 01.09.2017 – 30.11.2017.

Wsparcie kierowane jest do minimum 30 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych na terenach powiatów: poznańskiego, jarocińskiego, średzkiego i wrzesińskiego. W ramach projektu można skorzystać m.in. z: doradztwa zawodowego, wsparcia coachingowego, zajęć grupowych z zakresu zarządzania stresem oraz doradztwa trenerów niezależności (osób niepełnosprawnych dzielących się swoimi doświadczeniami życiowymi i zawodowymi). Szczególnie interesującym dla Beneficjentów rodzajem wsparcia są symulacje dnia pracy i rozmów kwalifikacyjnych, odbywane w siedzibach pracodawców. Osoby niepełnosprawne mogą spróbować swoich sił w wybranych zawodach i na wymarzonych stanowiskach pracy, a tym samym potwierdzić lub zweryfikować trafność wybranej drogi zawodowej.

 

Formularz rekrutacyjny

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux