• slajdy
 • slide2
 • slide3
 • slajd4

Niezależność na telefon 3

NNT3 logo

OGŁOSZENIE!!!

ZGŁOSZENIA NA USŁUGI ASYSTENCKIE W SYSTEMIE "1 na 1"
Zgłoszenia na usługi asystenckie w systemie "1 na 1", będą przyjmowane telefonicznie od dnia 22.07.2019 za pośrednictwem Biura Poznań Kontakt

tel. 61 646 33 44 od godz. 7.30. do godz. 20.00.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy!

Projekt skierowany do pełnoletnich mieszkańców Poznania z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Do końca 2018 roku prowadzimy pilotaż bezpłatnych usług asystentów, które można zamawiać telefonicznie za pośrednictwem Biura Poznań Kontakt (tel. 61 646 33 44, czynny w dni robocze od 7.30. do 20.00) lub pod numerami telefonów: 786 819 079, 503 607 181.

Asystenci pracują codziennie (z wyjątkiem świąt) od 7.00. do 21.00.

Asystenci mogą udzielić wsparcia w następujących czynnościach:

 1. pomoc w przygotowaniu się do wyjścia, wyjściu, powrocie oraz dojazdach środkami komunikacji publicznej do: miejsca zamieszkania, pracy, nauki, rehabilitacji, placówek medycznych, miejsc realizacji kursów i szkoleń zawodowych oraz urzędów;
 2. pomoc w przygotowaniu się do wyjścia, wyjściu, powrocie oraz dojazdach środkami komunikacji publicznej do innych, określonych przez klienta miejsc, w szczególności miejsc, do których dotarcie służy utrzymaniu aktywności społecznej, zawodowej, rodzinnej, religijnej, towarzyskiej i kulturalnej oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego;
 3. pomoc w zakupach i korzystaniu z punktów usługowych, przy czynnym uczestnictwie klienta;
 4. pomoc w utrzymywaniu w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek, balkonik, podnośnik, kule, elektryczna szczoteczka do zębów, elektryczna golarka, wymiana żarówki etc.);
 5. wsparcie w wykonywaniu innych czynności wymagających sprawności fizycznej, a nie wchodzących w zakres usług opiekuńczych ani specjalistycznych usług opiekuńczych (np. pakowaniu bagażu, pakowaniu podarunków, pielęgnacji mogił);
 6. wsparcie w pokonywaniu barier architektonicznych poza miejscem zamieszkania klienta;
 7. pomoc w podróży środkami komunikacji publicznej pomiędzy wybranymi przez klienta punktami, w tym odbiór klienta z dworca lub lotniska i pomoc w dotarciu w wybrane miejsce – usługa realizowana na terenie miejscowości wymienionych w;
 8. pomoc w przemieszczaniu się po terenie dworca lub lotniska do momentu pojawienia się specjalistycznego personelu dworca/lotniska, odpowiedzialnego za dalszą pomoc klientowi;
 9. pomoc w dowiezieniu i odbiorze środkami komunikacji klienta, z i do wybranych punktów, osób poniżej 13 roku życia i osób zależnych, znajdujących się pod faktyczną opieką klienta, przy czynnym uczestnictwie klienta;
 10. pomoc w udziale w wyborach;
 11. pomoc osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty - udział asystenta w treningach i zajęciach sportowych, możliwy jest tylko po uzgodnieniu z trenerem/instruktorem;
 12. pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, koncert, itp.;
 13. pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z placówek sportu i rekreacji: pływalnia, stadion, park itp.;
 14. pomoc i towarzyszenie podczas załatwiania spraw urzędowych;
 15. pomoc w transporcie zwierząt domowych znajdujących się pod faktyczną opieką klienta z i do weterynarza;
 16. pomoc techniczna w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego, czy komputerowego;
 17. podstawowa pomoc merytoryczna w redagowaniu i rozumieniu treści pism i innych dokumentów urzędowych osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz osobom z dysfunkcją słuchu;
 18. czytanie prasy, książek lub korespondencji osobom niezdolnym do samodzielnego czytania.

W ramach projektu nie realizujemy usług opiekuńczych ani specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej. Usługi są dostępne dla osób rozliczających PIT w Poznaniu. Przed zamówieniem usługi prosimy zapoznać się z regulaminem projektu dostępnym na stronach internetowych FAIB i biura Poznań Kontakt.

Zadanie publiczne jest realizowane przez Fundację Akceleracji I Inkubacji Biznesu w partnerstwie z Fundacją Sowelo i współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Miasta Poznania.

DO POBRANIA:

Regulamin

Oświadczenie beneficjenta

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux