• slajdy
 • slide2
 • slide3
 • slajd4

PoDzielni

(Po)Dzielni w pracy

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach projektu WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI, realizowanego w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 „Innowacje społeczne”, przez Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Wartość projektu 72 090 PLN, w tym wartość dofinansowania 72 090 PLN. Okres realizacji: 01.08 – 31.12.2018.

Cele projektu:

 1. Opracowanie modelu pracy dzielonej (job sharing) umożliwiającego podjęcie pierwszej pracy przez młode dorosłe (18-35 lat) osoby z dysfunkcjami narządu ruchu i/lub z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie stażu zawodowego (6 tygodni/osoba) dla diad pracowniczych osób niepełnosprawnych (po 2 osoby pracujące na 1 stanowisku pracy). W stażu przeprowadzonym według założeń modelu, o którym mowa powyżej, weźmie udział 6 osób (3 diady).
 3. Opracowanie i przeprowadzenie gry rekrutacyjnej opartej na metodologii Assessment Center służącej rekrutacji ON do zatrudnienia na stanowiskach pracy organizowanych zgodnie z założeniami modelu.
 4. Przeprowadzenie szkoleń dla pracodawców i oddalonych od rynku pracy osób niepełnosprawnych prezentujących założenia modelu, przedstawiających możliwości organizacji pracy w ramach modelu oraz korzyści i możliwe sytuacje trudne związane z zastosowaniem modelu.
 5. Opracowanie materiałów instruktażowych dla osób niepełnosprawnych i pracodawców, prezentujących założenia modelu i przebieg stażu. Materiały będą mieć formę m.in. filmów.

Planowane efekty projektu:

 1. Podniesienie poziomu samooceny zawodowej u min. 4 stażystów.
 2. Podniesienie gotowości osób niepełnosprawnych (dalej: ON) do podejmowania nowych zadań zawodowych, elastyczności i kompetencji przydatnych w pracy grupowej u min. 80% uczestników szkolenia dla ON.
 3. Podniesienie gotowości ON do podejmowania nowych zadań zawodowych, elastyczności i kompetencji przydatnych w pracy grupowej u min. 80% uczestników szkolenia dla ON.
 4. Wzrost gotowości pracodawców do zatrudnienia ON i pozytywnych postaw wobec ON jako potencjalnych pracowników u min. 70% uczestników warsztatów dla pracodawców.

Model innowacji

Program szkoleń dla osób niepełnosprawnych

Program szkoleń dla pracodawców

Wzór dokumentu dla mentora

ciąg PO WER i UE kolor.jpgWII.jpg

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux