• slajdy
  • slide2
  • slide3
  • slajd4

Ogłoszenia

 

Fundacja Akceleracji i Inkubacji Biznesu, ul. Grunwaldzka 19 lok. 3, 60-782 Poznań, KRS: 0000408442, NIP: 7792403696, mając na

uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców, w ramach szacowania rynku zachęca do zapoznania się

z Zapytaniem Ofertowym i złożenia Formularza Ofertowego  na usługę: prelegent/gość grupy samopomocowej w projekcie „Wielkopolski

PAW (Praca Aktywność Włączenie) naszą szansą”.

 

Uprzejmie prosimy o dostarczenie/przesłanie Oferty na załączonym Formularzu do dnia 20.04.2018 r. do godziny 16.00 do Biura Fundacji,

mieszczącego się przy ul. Grunwaldzkiej  19  lok 3; 60-782 Poznań.

 

Informacji udzielamy pod nr tel. +48 537 961 466

       

        FORMULARZ OFERTOWY 1-2018-PAW

 

  __________________________________________________________________________________

ZNAK UNNI

PAW FE

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux