• slajdy
 • slide2
 • slide3
 • slajd4

Ogłoszenia

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

 

Fundacja Akceleracji i Inkubacji Biznesu w partnerstwie z brytyjską organizacją One Terrene International, firmą Projekt HR Aleksandra Skraburska oraz Stowarzyszeniem na rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności „SILS”  serdecznie zaprasza:

 • szkoły podstawowe i gimnazja;
 • szkoły ponadgimnazjalne;
 • szkoły policealne

z całego kraju do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Strefa Rozwoju – innowacyjny model zdobywania kompetencji potrzebnych na rynku pracy”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 Dzięki uczestnictwu w projekcie Państwa szkoła może:

 • Otrzymać gotowy model pracy/ narzędzi do bezpłatnego wykorzystania w pracy z uczniami nad rozwojem ich kompetencji zawodowych (zwłaszcza kompetencji kluczowych, decydujących według licznych badań o sukcesie absolwentów na rynku pracy);
 • Usprawnić współpracę szkoły z pracodawcami z lokalnego rynku pracy;
 • Skorzystać z 2 warsztatów dla osób zajmujących się wdrożeniem modelu, które odbędą się w Poznaniu (razem 14h zajęć).

W ramach projektu zapewniamy m.in.:

 • Przygotowanie uczniów do zmieniającego się rynku pracy;
 • Możliwość bezpośrednich konsultacji specjalistów z Państwa szkoły z naszymi ekspertami (nawet do 80h konsultacji);
 • Dostęp uczniów do portalu internetowego z opisami zawodów, zaprezentowanymi w nowatorskiej, atrakcyjnej dla młodzieży formie.
 • Coaching wdrożeniowy;
 • Wynagrodzenie dla koordynatorów testowania modelu w Państwa placówce;
 • Zwrot kosztów dojazdu na warsztaty ;

Okres realizacji projektu:  od 2017-06-01 do 2019-12-31

Kontakt – Biuro Fundacji:  tel. 537 961 466;  690 524 015

 

Formularz zgłoszeniowy dla koordynatora testowania

Formularz zgłoszeniowy dla Szkół

Oświadczenie o braku powiazań

 

 __________________________________________________________________________________

 

Fundacja Akceleracji i Inkubacji Biznesu, ul. Karola Libelta 1 A/2, 61-706 Poznań, KRS: 0000408442, NIP: 7792403696, mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców, zachęca do zapoznania się z Zapytaniem Ofertowym i złożenia Formularza Ofertowego na usługę Koordynatora Testowania w projekcie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
pt. „Strefa Rozwoju  - innowacyjny model zdobywania kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Okres realizacji projektu od 2017-06-01 do 2019-12-31.

 

Uprzejmie prosimy o dostarczenie/przesłanie Oferty wraz z załącznikami na załączonym Formularzu do dnia 14.02.2018 r. do godziny 16.00 do Biura Fundacji, mieszczącego się przy
ul. Grunwaldzkiej  19 lok 3; 60-782 Poznań.
 

 

 

 

 Zapytanie Ofertowe 1-2018-POWR

 

 

__________________________________________________________________________________

ZNAK UNNI

PAW FE