Wielkopolski PAW (Praca Aktywność Włączenie) naszą szansą

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego RPO na lata 2014-2020 (Działanie 6.3: Samozatrudnienie i przedsiębiorczość). Partnerzy: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych firma Projekt HR Aleksandra Skraburska.  Okres realizacji: 01.04.2017 – 31.03.2019.

Wsparcie kierowane jest do minimum 100 osób oddalonych od rynku pracy, zamieszkujących małe (do 5000 mieszkańców) miasta w powiatach: złotowskim, chodzieskim, konińskim, mieście Konin, gostyńskim, jarocińskim i średzkim. 50% beneficjentów stanowią osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W ramach projektu można skorzystać m.in. z: płatnych staży zawodowych, kursów zawodowych, szkoleń z zakresu umiejętności miękkich oraz konsultacji fizjoterapeutycznych.

 

Formularz rekrutacyjny

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

PAW UE

PAW FE