Pracownicy Fundacji

Łukasz Orylski (kierownik ds. projektowo – administracyjnych) - magister politologii w zakresie administracji samorządowej (UAM, 2006); doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (UW-M w Olsztynie, 2011). Od kilkunastu lat zaangażowany w działalność na rzecz środowiska OzN. Inicjator powołania i pierwszy prezes (2003-2006) Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”. Autor kilkunastu publikacji z zakresu socjologii niepełnosprawności. Propagator idei asystencji osobistej w Polsce. Redaktor naczelny Wielkopolskiego Portalu Informacyjnego Osób Niepełnosprawnych Pion.pl, prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Tak (2012-2015). Trener ogólnopolskich seminariów „Osoby z niepełnosprawnościami — prawa człowieka naszymi prawami” zorganizowanych przez Fundację Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Od 01.05. 2016 pracuje w Fundacji Akceleracji i Inkubacji Biznesu jako specjalista ds. projektów społecznych. Lider grupy nieformalnej „Włącznik”, realizującej projekt  innowacji społecznej pn. „Cień pomoże Ci… wyjść z cienia”, dotyczącej wypracowania modelu usług asystencji opiekuńczych dla osób zależnych w ramach Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra.

Ewa Wesołowska (specjalista ds. administracyjno – projektowych) - studentka Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku zarządzanie o specjalizacji zarządzanie kapitałem ludzkim. Przed dołączeniem do zespołu FAIB (w marcu 2017) zajmowała stanowisko starszego specjalisty ds. administracyjno – organizacyjnych oraz  asystenta Prezesa w firmie edukacyjnej. Prowadziła również firmę  usługową, w której w ramach porozumienia z Polską Spółką Gazownictwa została koordynatorem ds. odczytu i telemetrii gazu na terenie Wielkopolski oraz Pomorza.

Kamil Ciesielski (informatyk) - absolwent  Zespołu Szkół Elektrycznych o profilu  informatycznym ze specjalizacją grafika komputerowa.  Pracował na różnych stanowiskach w handlu I usługach. Jako członek zespołu FAIB po raz pierwszy ma możliwość pracy w wyuczonym zawodzie.

Adrian Kowalczyk (informatyk) – od 10 lat aktywny zawodowo, głównie w branży teleinformatycznej. Pracował także na stanowisku kierowniczym w branży wnętrzarskiej oraz holdingu finansowym. Zawodowo interesuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi I coachingiem, a prywatnie - reżyserią dźwięku oraz akustyką.

Agnieszka Szkudlarek (specjalistka ds. marketingu) – absolwentka LIceum Ogólnokształcącego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach oraz Konwersatorium Muzycznego w Poznaniu w klasie pianina. Zawodowo pracowała na stanowiskach związanych z telemarketingiem oraz analizą zasobów internetowych. Jej prywatne pasje to: gra na instrumentach (pianino, flety, saksofon) oraz nauka języka włoskiego.

Maja Anna Rachwał (wolontariuszka) - magister psychologii (SWPS w/z Wrocław,2012)z dodaktowymi kwalifikacjami pedagogicznymi (Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej I Nauk Społecznych, Łódź, 2014). Posiada wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w pracy z osobami z różnymi typami niepełnosprawności w charakterze edukatora, terapeuty I opiekuna osób z niepełnosprawnością objętych programem terapeutycznym w m.in. takich miejscach jak Avrupa Egitim Rehabilitazion Merkezi (Istanbul,Turcja) , Basida Centrode Acogida (Madryt, Hiszpania), Special Needs Camp Pa-Qua-tuck (Center Moriches , Stany Zjednoczone) .Wspołautorka scenariuszy edukacyjnych dla klas integracyjnych dot. edukacji globalnej. Ukończyła warsztaty: "Podstawy Interwencji Kryzysowej", "Kominikacja Alternatywna-poziom zaawansowany","Speak Out Louder (tematyka użycia technologii informacyjnych w przypadku osób z niepełnosprawnością),